Quality Policy

 

PURE POWER SH.P.K.me udhëheqësinë, punonjësit, furnitorët dhe bashkëpunëtorët e saj është e përkushtuar të plotësojë kërkesat dhe nevojat e klientëve duke ofruar produkte të filtrimit për industrinë e automobilave, automjete të rënda dhe aplikimeve industriale. Ne jemi të përkushtuar të prodhojmë filtra për tregun vendor, rajonal dhe global.

Për të realizuar politikën tonë ne do të zhvillojmë, implementojmë, mirëmbajmë dhe përmirësojmë vazhdimisht Sistemin për Menaxhimin e Cilësisë sipas kërkesave të standardit ISO 9001:2015 dhe IATF 16949:2016.

 

Me qëllimtëofrimittëproduktevecilësorepërklientëttanë, ne jemitëpërkushtuartë:

·         Identifikojmë, analizojmëdheplotësojmëvazhdimishtkërkesatdhenevojat e klientëve dhe konsumatorëvetanëkonformkërkesaveligjoredhestandardevendërkombëtare;

·         Sigurojmëinfrastrukturën,makinerinë e teknologjisësëfunditdhe resurset humane të nevojshme sipas kërkesave të ISO 9001:2015 dhe IATF 16949:2016;

·         Ofrojmëtrajnimetëvazhdueshmepërpunonjësittanënëmënyrëqët’iadresojmësamë mirë kërkesatdhenevojat e klientëve dhe konsumatorëvetanë;

·         Furnizohemingafurnitorëtmëtëmirë me lëndëtë para, repromateriale dhe shërbime;

·         Kontrollojmëlëndët e para dhe materialet tjera gjatëpranimit;

·         Planifikojmë, implementojmë, monitorojmë dhe kontrollojmë vazhdimisht procesin e prodhimit konform kërkesave të standardit ISO 9001:2015 dhe IATF 16949:2016për të siguruar konformitet të plotë të produkteve tona me kërkesat dhe nevojat e klientëve dhe konsumatorëve;